Friday, 02/12/2022 - 02:51|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Chu Văn An

THỜ KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2016 - 2017

TRƯỜNG TIỂU HỌC DUYÊN HẢI                      
THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC 2 BUỔI/NGÀY NĂM HỌC 2016 2017 (Thực hiện từ tuần 8)
Thứ Lớp Tiết 1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 3C 4A 4B 4C 5A 5B 5C
2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 T.Việt T.Việt T.Việt Toán Toán Toán T.Việt T.Việt T.Việt GD Thể chất T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T. Anh
3 T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt GD Thể chất Toán Toán T. Anh T.Việt
4 Toán Toán Toán T.Việt T.Việt T.Việt Toán Toán Toán Toán Toán GD Thể chất T. Anh Toán Toán
                               
1 GD Đạo đức* GD Đạo đức* GD Đạo đức* T. Anh GD Đạo đức* GD Đạo đức* GD Đạo đức* GD Đạo đức* T.Anh Tin học GD Đạo đức* GD Đạo đức* GD Thể chất* GD Đạo đức* GD Đạo đức*
2 T. Việt T. Việt  T. Việt  GD Đạo đức* T. Anh KNS T.Việt T.Anh GD Đạo đức* GD Đạo đức* Tin học T. Việt GD Đạo đức* GD Thể chất* T. Việt
3 T. Việt  T. Việt T. Việt KNS KNS T. Anh T. Anh T. Việt T. Việt T. Việt T. Việt Tin học T. Việt T. Việt GD Thể chất*
3 1 T.Anh Toán T.Việt T.Việt GD Thể chất T.Việt T.Việt GD.Âm nhạc T.Việt Toán T.Việt T.Việt T.Việt Tin học T.Việt
2 T.Việt T. Anh T.Việt T.Việt Toán T.Việt Toán T.Việt GD.Âm nhạc T. Anh T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt
3 T.Việt T.Việt T. Anh Toán T.Việt GD Thể chất GD.Âm nhạc Toán Toán T.Việt T. Anh Toán Tin học T.Việt Toán
4 Toán T.Việt Toán GD Thể chất T.Việt Toán TNXH TNXH TNXH T.Việt Toán T. Anh Toán Toán Tin học
                               
1 GD Mĩ thuật* GD Mĩ thuật* GD Mĩ thuật* T. Việt T. Việt T. Việt GD Mĩ thuật* Tin học GD Mĩ thuật* Khoa học* Khoa học* GD.Âm nhạc* Khoa học* Khoa học* GD Thể chất*
2 Toán Toán Toán Toán T. Việt  Toán Tin học GD Mĩ thuật* Toán Toán GD.Âm nhạc* Khoa học* Toán GD Thể chất* Khoa học*
3 KNS KNS KNS Tự chọn Toán Tự chọn Toán Toán Tin học GD.Âm nhạc* Toán Toán GD Thể chất Toán Toán
4 1 Toán Tin học T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt GD Thể chất* T.Việt T.Việt T.Việt Toán T.Việt T. Anh T.Việt TViệt
2 Tin học T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt GD Thể chất* T.Việt T.Việt T. Anh T.Việt T.Việt T.Việt TViệt
3 T.Việt T.Việt Tin học Toán Toán Toán T.Việt T.Việt GD Thể chất* T. Anh T.Việt Toán T.Việt Toán Toán
4 T.Việt Toán Toán GD Mĩ thuật* GD Mĩ thuật* GD Mĩ thuật* Toán Toán Toán Toán T.Việt T. Anh Toán Tin học GD.Kỹ thuật*
                               
1 T. Việt GD T.công* GD T.công* T. Việt T. Việt T. Việt T. Việt T. Việt T. Anh Lịch sử* Lịch sử* Tin học Lịch sử* Lịch sử* Lịch sử*
2 T. Việt  T. Việt T. Việt T. Việt T. Việt T. Việt Tự chọn T. Anh TViệt Tin học GD.Kỹ thuật* Lịch sử* GD.Kỹ thuật* GD.Kỹ thuật* Toán
3 GD T.công* T. Việt Tiếng Việt Toán Toán Toán T. Anh Tự chọn GDThủ công*  GD.Kỹ thuật* Tin học GD.Kỹ thuật* T. Việt T. Việt T. Việt
5 1 T. Việt T. Việt Toán T.Việt T.Việt T.Việt GD Thể chất* T.Việt Toán (t/c) Toán T. Anh T.Việt TViệt TViệt Tin học
2 T. Việt T. Việt GD. Â. nhạc T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T. Anh Toán T.Việt TViệt TViệt TViệt
3 Toán GD. Â. nhạc T. Việt Toán Toán Toán T. Việt  GD Thể chất* T.Việt T.Việt T.Việt T. Anh Toán Toán TViệt
4 GD. Â. nhạc Toán T. Việt  Thủ công Thủ công Thủ công Toán Toán GD Thể chất  T.Việt T.Việt Toán Tin học T. Anh Toán
1 T. Anh Toán T. Việt  GD. Â nhạc* Toán Toán T. Anh GD T.công* Toán* Khoa học* GD Thể chất* Khoa học* Toán Toán Khoa học*
2 Toán  T. Anh Toán Toán GD. Â.nhạc* T. Việt  GD T.công* Toán T.Anh GD Thể chất* Khoa học* Toán Khoa học* Khoa học* Địa*
3 Tiếng Việt Tiếng Việt T. Anh T.Việt T. Việt  GD. Â.nhạc* Toán T.Anh Toán Toán Toán GD Thể chất* T. chọn  T. Chọn GD Mĩ thuật*
                                 
6 1 GD Thể chất T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt TNXH T.Việt T. Anh T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt
2 T.Việt T.Việt T.Việt Toán Toán Tin học T. Anh T.Việt Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán
3 T.Việt GD Thể chất SH Lớp Tin học TNXH T.Việt Toán Toán T. Anh Địa Địa Địa Địa Địa SH lớp
4 SH Lớp SH Lớp GD Thể chất TNXH Tin học Toán SH Lớp SH Lớp SH Lớp SH Lớp SH Lớp SH Lớp SH lớp SH lớp T. Anh
                               
1 TNXH* TNXH* TNXH* T. Anh GD thể chất* SH Lớp* Tin học TNXH* TNXH* GD Mĩ thuật* GD Mĩ thuật* T. Anh Âm nhạc* Toán Toán
2 Toán Toán Toán SH Lớp* T. Anh GD thể chất* TNXH* Tin học T. Việt  T. Việt  T. Anh GD Mĩ thuật* Toán GD Mĩ thuật* Âm nhạc*
3 T. Việt  T. Việt  T. Việt  GD thể chất*  SH lớp T. Anh T. Việt  T. Việt  Tin học T. Anh T. Việt  T. Việt  GD Mĩ thuật* Âm nhạc* T. Việt 
(Những tiết có dấu * vào buổi 2 là những tiết học bắt buộc)
                          TM NHÀ TRƯỜNG
      Hiệu trưởng
                                 
                          Hoàng Thị Hương Giang 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 8
Tháng 12 : 8
Năm 2022 : 2.582